1. TinyQueen
  2. Tavla
  3. Perşembe, 30 Ağustos 2018
  4.  E-posta abonesi olun

YEKLİ TAVLA

Avantacıların, kumarbazların icat ettikleri bir oyundur. Tıpkı tavla gibi oynanır. Pulların dizilişinde, toplanışında, oynanış tarzında bir başkalık, bir fevkaladelik yoktur... Yalnız zarların oynama tarzında başka bir şekil kabul edil­miştir. Bu da iki tarafın anlaşmasıyla olur.

Nasıl mı?

Açıkgöz bir oyuncu, bir başka oyuncuya şöyle bir tek­lifte bulunur:

-Senin attığın zarlar yek gelirse ben oynayacağım. Bu­na karşılık sen bir oyun yap, ben dokuz oyun yapayım!

Oyuncu bu teklifi kabul ederse, onun attığı bütün yek­leri, bire karşı dokuz yapacak olan oyuncu oynayacaktır. Örneğin, teklifi kabul eden oyuncu şeşü yek atarsa, onun yalnız şeş oynamaya hakkı vardır. Yeki oynamak avans verenin hakkıdır. Bu hak pul toplarken de onundur. Bir oyun yapacak olan, gerek pulları kendi hanesine toplama­ya çalışırken ve gerekse pulu toplarken attığı yekleri oy­nayamaz.

Aslında, ilk bakışta teklif cazip görünür. Nasıl olsa, bir oyun almak kolay zannedilir. Fakat çok güçtür. Ve hatta imkansızdır Böyle bir teklif karşısında kalırsanız, sakin bi­re karşı dokuzun cazibesine kapılıp da kabul etmeyin, bir oyun bile alamazsınız.

BARBUT

Tavla zan ile oynanan bir kumardır. Pulları çıkanlmış tavla içinde oynandığı gibi, masa üstünde de oynanılabilir. Bu masalar, özellikle barbut için özel olarak yaptırılmıştır. Bilardo masasında da oynandığı görülmüştür.

Barbut nasıl oynanır?

İki kişiden başlayarak, dört, altı, sekiz, on iki kişi bir­den oynayabilir. Oyun başlamadan önce, oyuncular iste­dikleri miktarda bir parayı tabelacıya vererek siyah yazı tahtasına yazdırırlar. Barbut argosunda bu paraya "çıkma" derler. Sonra barbut masasının etrafına otururlar. İlk başla­yacak oyuncuyu seçmek için teker teker zarları atarlar. Kim en yüksek zan atarsa o birinci olur ve onun sağındaki oyuncu posta çıkar. Posta, paranın miktarı anlamında kul­lanılan bir tabirdir.

Kazandıran zarlar şunlardır:

l-Düşeş, 2-Dübeş, 3-Düsse, 4-Şeş beş

Şunlar da kaybeder:

l-Dört cihar, 2-Dübara, 3-Hepyek, 4-îki bir

Diğer zarlar, örneğin; ciharı yek, sebayi dü, şeşü yek vs. ne kazanır, ne kaybeder. Zarlar atıldığı zaman böyle sayılar gelirse sayılmaz, kazandıran veya kaybettiren sayı­lar gelinceye kadar atılır ve zarı elbette bir oyuncu atmaz, kazandıran veya kaybettiren zar gelmezse, bu sefer karşı­sındaki alır, atar. Bu durum bir tarafın kazanç veya kaybı­na kadar devam eder.

îlk zarı atan kişi, kaybederse zarı kazanan alır, bu se­fer de onun yanındaki posta çıkar. Kaybeden, sırası gelme­den bir daha posta çıkamaz.

Postalar şöyle çıkılır:

-251’in biri önüne

Yahut:

-1500’ün dört yüzü önüne

Biri ve dört yüzü önüne demek, bu paraların bir veya 400 yüz lirası postanın önünde demektir. Zarı atan (şeş beş) atarsa, yalnız bir veya dört yüz lira kazanır, iki bir atarsa yine o miktarda para kaybeder. Ötekileri 250 ve 1100 lirayı ne kazanan ve nede kaybeden eden alır ve ve­rir. Posta çıkılan paranın tamamını almak için, düşeş, dü­beş veya düsse atmak gerekir. Kaybetmek için de dört ci­har, dubara ve hepyek atmak gerekir.

Barbut oyunlarında terso kayıp, sota kazanç, anlamına gelir.

Şunlar da barbut oyununda sık sık işitilen laflardandır:

-45’de resto!..

-150 ardına!..

Resto tabiri, posta çıkılan paranın önündeki miktarı kaybedildiği zaman kullanılır. O zaman postayı değiştir­mek gerektiği için oyuncu yeniden bir para sürmek zorun­luluğundadır. Çıkacağı postanın miktarını azaltacak veya çoğaltacaksa yeniden bir rakam söyler. Yok, eski posta üzerinden oynamak istiyorsa, o zaman resto tabirini kulla­nır ki, eski miktar üzerine zarı at, demektir.

"Ardına" tabiri de, posta çıkılan paranın önündeki miktar kaybedildiği zaman kullanılır.

"Ne gelirse" sözü de barbut tabirlerindendir. Çıkılan postanın önündeki para kaybolursa, bazı oyuncular, posta değiştirmek istemezler, "ne gelirse!" derler. Bu paranın ta­mamını yalnız düşeş, dübeş, düsse kazanmaz, şeş beş de kazanır. Ve yine yalnız dört cihar, dubara, hep yek kaybet­mez, iki bir de kaybeder.

Bu iletiyi değerlendirin:
Yorum
Henüz bir yorum yapılmamış.


Henüz bu iletiye bir yanıt yazılmamış.
Bu iletiye ilk yanıt yazan siz olun!
Misafir
Yanıtınız
Aşağıdaki düğmeye tıklayarak bu tartışmaya dosya ve görseller yükleyebilirsiniz. gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf desteklenir.
• Insert • Sil Dosya Yükleyin (En Büyük Dosya Boyutu: 2 MB)
Güvenlik Kodu
Sitemizi bot ve izinsiz yazılımlardan korumak için sorunuzu göndermeden önce güvenlik kodunu yazmanızı istiyoruz.